Бланки и формуляри

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА СТОКА

Формулярът се прилага в случаите на рекламация, съгласно Общите условия на Доставчика /моля вижте Раздел IX от Общите условия за закупуване на стоки от електронен магазин https://bg.ionickiss.com /

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Заявлението се прилага в случаите когато Потребителят се възползва от правото си да развали Договора, съгласно Общите условия на Доставчика /моля вижте Раздел IX от Общите условия за закупуване на стоки от електронен магазин https://bg.ionickiss.com /

ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ

Формулярът се прилага в случаите когато Потребителят се възползва от законовото си право да развали Договора и да се откаже от закупената стока.

Инструкции за употреба на продуктите на IONICKISS

SONIC IONPA HOME PREMIUM

Инструкция за употреба на Четка Sonic IONPA Home Premium

SONIC IONPA HOME BRIGHT

Инструкция за употреба на Четка Sonic IONPA Home Bright

SONIC IONPA TRAVEL

Инструкция за употреба на Четка Sonic IONPA Travel

IONICKISS KIDS

Инструкция за употреба на Детска четка IONICKISS KIDS

IONICKISS ORIGINAL

Инструкция за употреба на Ръчна четка IONICKISS Original

UV СТЕРИЛИЗАТОР

Инструкция за употреба на UV стерилизатор